Návody

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odoberá energiu pri nízkej teplote z okolitého prostredia a transformuje ju na vyššiu teplotu tak, aby sa dala využiť na vykurovanie. Účinnost tepelného čerpadla je udávaná ako vykurovacie číslo, ktoré sa normálne pohybuje v rozmedzí 3 – 5. Vykurovacie číslo udáva koľkokrát je vykurovací výkon vyšší ako príkon zariadenia.

Inými slovami pre získanie 3 až 5 kW energie na vykurovanie z obnoviteľného zdroja sa vyžaduje iba 1 kW vynaloženej energie. Vykurovanie tepelným čerpadlom je teda 3 až 5-krát efektívnejšie ako klasické palivá a elektrina, pričom je schopné zabezpečiť vykurovanie aj v najchladnejších dňoch.

Rastúca popularita tepelných čerpadiel je odrazom ich veľmi úspešnej aplikácie v chladných krajinách ako je napr. Škandinávia.