Novinky a zaujímavosti

Čo je to Split systém?

Ide o najčastejší typ klimatizačnej jednotky, pozostávajúci z vnútornej a vonkajšej jednotky. Každá vnútorná jednotka(1) je prepojená s vonkajšou jednotkou(2) izolovaným medeným potrubím a komunikačným káblom (4).