Návody

Ako si správne nastaviť klimatizáciu na pracovisku?

Ako si správne nastaviť klimatizáciu na pracovisku?

Čím vyššia teplota, tým nižší pracovný výkon. Efektivitu môže zachrániť práve klimatizácia. Avšak treba ju nastaviť a používať správne. Inak sa môže stať na pracovisku nielen zdrojom sporov, ale aj ochorení.

Základom je zdravie

Niekto má rád prostredie chladnejšie iný teplejšie. Avšak najmä v kolektíve sa nedá vyjsť v ústrety každému a preto je vhodné riadiť sa všeobecne platnými usmerneniami k používaniu klimatizácie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v tomto ohľade vydal usmernenie, že  teplotný rozdiel medzi interiérom a vonkajším prostredím by v žiadnom prípade nemal prekročiť 5 až 7 stupňov Celzia. To platí aj na pracovisku a preto by ho mali zamestnanci rešpektovať. To však môže znamenať, že niektorí budú v krátkom rukáve a iní možno znesú ľahký sveter.

Klimatizácia mimo priameho dosahu na ľudí

Klimatizácia v zamestnaní by mala byť umiestnená tak, aby chladný vzduch neprúdil priamo na nikoho zo zamestnancov. Rovnako je dôležité zabezpečiť, aby sa vzduch z klimatizácie rovnomerne dostával do celej miestnosti. Pretože nie je nič horšie, ako keď niektorých pracovníkov už oziaba od zimy a k ostatným sa chlad nedostane. Z toho dôvodu je veľmi dôležité konzultovať výber jednotky aj jej umiestnenie s odborníkom, ktorý zabezpečí optimálny a bezpečný výkon na pracovisku.

Nezabudnite nielen chladiť, ale aj vetrať

Častým problémom pri používaní klimatizácie na pracovisku je absencia vetrania. Áno, aj pri používaní klimatizácie je nutné otvoriť okno. Nielen kvôli sviežosti vzduchu, ale hlavne kvôli suchému vzduchu. Aj v tom najväčšom teple je odporúčané vetranie aspoň 2-krát počas pracovnej doby. Inak sa nevyhnete zdravotným problémom z klimatizácie, ako sú suché a podráždené oči, podráždená nosná sliznica, bolesti uší, kĺbov alebo hlavy či únava.

Zabezpečte si vlhkomer

Používanie vlhkomera v klimatizovanom prostredí by malo byť štandardom. A to opäť hlavne na pracovisku, kde sa zdržiava viac ľudí. Vlhkosť na pracovisku by sa mala udržiavať v rozmedzí 30 – 70%. Suchý vzduch  dráždi a vysoká vlhkosť vzduchu  umožňuje množenie roztočov, plesní a ďalších mikroorganizmov. Preto je veľmi dôležité vybrať do priestorov pracoviska kvalitnú klimatizáciu, ktorá ideálne umožňuje vetranie, vykurovanie, zvlhčovanie aj odvlhčovanie, filtráciu a čistenie vzduchu.

Čistota jednotky je extréme dôležitá

V zamestnaní je nutné počítať so zvýšeným pohybom osôb a rovnako aj vyššou prašnosťou. Preto je dôležité meniť filtre a čistiť zariadenie častejšie ako pri domácom použití. V prípade, že zamestnávateľ podcení servis a čistenie, môže sa klimatizácia podieľať práve na vyššej chorobnosti a znížení výkonu zamestnancov.