Novinky a zaujímavosti

Čo sú freońy a čím sú nebezpečné?

Tom Midgley vynašiel v marci roku 1930 freóny – dichlórdifluórmetány. Freóny sú kvapaliny – nehorľavé, nejedovaté, chemicky nereaktívne, s dlhou životnosťou. Používali sa ako náplň do chladničiek, hasiacich prístrojov a sprejov. Vďaka ich silnej prchavosti sa ich množstvo neustále zvyšuje v ovzduší a preniká až do stratosféry. Tu sa ich molekuly štiepia pôsobením ultrafialového žiarenia Slnka. Vzniká voľný chlór, ktorý sa v ozónovej vrstve zlučuje s kyslíkom na oxid chlórny, a tým klesá množstvo ozónu.