Tipy a triky

Čo všetko obsahuje servis klimatizácie a prečo sa oplatí?

Servis klimatizácie nie je len zbytočný výdavok. Zaisťujete, že vďaka klimatizácii neochoriete.  Predĺžite jej životnosť a udržíte dobrú energetickú bilanciu. Vo výsledku tak peniaze investované do servisu prinášajú zisk.

Servis je dôležitý pre zdravie

Pri klimatizačnom zariadení je dôležitý bezproblémový, ale aj zdravotne nezávadný chod. Klimatizácia totiž vháňa vzduch do miestnosti a tým pádom od kvality filtrov aj celého systému závisí, čo dýchate. Preto je základom servisu kompletne prečistenie celej klimatizácie. Vonkajšej, vnútornej jednotky, aj jednotlivých ciest, ktorými prúdi vzduch. To všetko sú totiž miesta, kde môže vznikať vlhkosť, usadzovať sa nečistoty a objaviť aj plesne, či iné choroboplodné zárodky.  Súčasťou je preto dezinfekcia klimatizačnej jednotky. Nikdy preto nepodceňujte servis. V opačnom prípade sa vám to môže prejaviť na zdraví.

Bez čistenia jednotky môžete pociťovať:

  • nádchu, neustále dráždenie v nose a hrdle
  • bolesti hlavy
  • častejšie ochorenia
  • oslabenie imunity

Ak sa v jednotke usadia plesne a baktérie, budete ich stále vdychovať. Servis to vyrieši.

Odhalí chyby

Klimatizácia nepatrí k lacným domácim spotrebičom. A rovnako sa na klimatizácii môžu vyskytnúť drobné chyby, alebo nedostatky. Servisný zásah ich odstráni skôr, ako sa z nich stanú veľké problémy vyžadujúce drahé opravy, prípadne výmeny komponentov. Pravidelný ročný servis vám preto môže v budúcnosti ušetriť nemálo peňazí.

Energetická efektivita

S klimatizáciou je to ako s mrazničkou. Čím viac nánosov, tým vyššia spotreba energie a v neposlednom rade, horšie fungovanie. V klimatizácii však nie je nepriateľom námraza, ale znečistenie jednotky a zanesenie filtrov. Niektoré filtre si viete prečistiť a vymeniť sami, iné nie. Odborný servis zlepší fungovanie jednotky a tým pádom udrží optimálny výkon bez zvyšovania energetickej spotreby.

Kontrola chladiva, tlaku a rozvodov

Kontrola je veľmi podstatná pre bezchybné  a ekologické fungovanie klimatizačnej jednotky. Často sa stáva, že chladivo je potrebné doplniť, niekedy prichádza aj k odhaleniu úniku chladiva. Problematické miesta v zariadení môžu byť dokonca nebezpečné, ak nechávate klimatizáciu zapnutú v dobe vašej neprítomnosti, alebo ju ovládate mobilom. Pravidelný servis tak zabráni vážnym problémom.