Tipy a triky

Profylaktická prehliadka tepelného čerpadla. Prečo je tak dôležitá?

Znie to akoby bolo nutné s tepelným čerpadlom chodiť k lekárovi, ale našťastie netreba. Profylaktická prehliadka je však dôležitým prvkom. Ide o servisnú prehliadku, ktorá sa pozrie na všetko dôležité, aby vám tepelné čerpadlo dlho fungovalo a prinášalo čo najlepšiu efektivitu. Absolvovať ju je vhodné minimálne raz ročne.

Tepelné čerpadlo je na servis jednoduchšie

Ak si porovnáme servisnú prehliadku tepelného čerpadla a štandardného plynového kotla, je jednoduchšia. Netreba totiž absolvovať pravidelné čistenie horáka, spaľovacej komory, kontrolu plynového ventila, meranie emisií v spalinách a správnosti spaľovacieho procesu. Avšak ani tepelné čerpadlo nie je bezúdržbové.

V zmysle zákona č.286/2009 Z.z. a v zmysle všeobecných odporúčacích predpisov dodávateľov zariadení je prevádzkovateľ zariadenia s obsahom fluórovaných plynov zodpovedný za vykonanie opatrení, ktoré zamedzia úniku týchto plynov zo zariadenia a zabezpečenie pravidelných kontrol tohto zariadenia. A to sa týka aj tepelného čerpadla.

Ak je tepelné čerpadlo správne nainštalované, osadené, nastavené  a pracuje ako má, nepotrebuje žiaden zásadnejší zásah zo strany majiteľa ani servisu. Aby to však takto ostalo aj v budúcnosti,  je dôležitá kontrola. Preto platí, že tepelné čerpadlo si zaslúži servisné prehliadky a revízie, ktoré prebehnú pod dohľadom  certifikovaného odborníka.

Zabráni poruchám

Komplexná kontrola a revízia zariadenia odborne vyškoleným pracovníkom ušetrí  finančné náklady za prípadné opravy a poruchy zariadenia, alebo náklady spojené s neplánovaným prerušením prevádzky. Mnohé chyby skrátka odhalí skôr, ako sa objavia. Tepelné čerpadlo dokáže slúžiť dlho, len pri pravidelnej kontrole.  Práve pravidelný servis môže zachrániť celé zariadenie a predĺžiť jeho životnosť o niekoľko rokov.  Pri servisnom zásahu technik skontroluje obe jednotky ako vonkajšiu, tak  aj vnútornú a všetky potrebné parametre v systéme ako tlak a teplotu v zariadení, všetky kontakty, čo bežný užívateľ nedokáže overiť. Bežná prehliadka netrvá dlhšie ako 1 hodinu a nejde teda o časovo náročnú procedúru.

Kontrolujte  čerpadlo aj sami

Popri profesionálnej profylaktickej prehliadke tepelného čerpadla je vhodné najmä počas zimy spraviť aj vlastné kontroly hlavne vonkajšej jednotky. Tá nesmie byť nikdy zasnežená, namrznutá, alebo inak zakrytá.

Viditeľné mechanické poškodenie zariadenia, alebo prívodných hadíc treba okamžite riešiť. Môže totiž  dochádzať k úniku chladiva, čo poškodí celé zariadenie. Najmä v tuhých mrazoch je vhodné kontrolovať odvod kondenzu a zabrániť namŕzaniu. Ak kondenz zamŕza pod  jednotkou, je vždy potrebné ho opatrne odstrániť. Tak isto je potrebné si všímať aj rôzne anomálie ako napríklad hlučnosť jednotky, vypínanie jednotky, chybové hlásenia na displej. V takom prípade je nutné kontaktovať servis.