Novinky a zaujímavosti

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo

Ako ziskat statnu dotaciu na tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlo je pomerne nákladnou investíciou o tom niet pochýb. Zároveň je však bez debaty aj jeho návratnosť z dlhodobého horizontu, samozrejme aj úspora. Pri kúpe je však niekedy náročné pozerať sa do budúcnosti pretože prostriedky musíme vynaložiť v danom okamihu. Dobrou správou je že na Slovensku v rámci iniciatívy Zelená domácnostiam funguje takzvaná štátna dotácia. Aká je vysoká a kto každý ju môže získať? Dozviete sa v tomto texte.

 

Aké sú podmienky získania štátnej dotácie?

 

Samozrejme, na štátnu dotáciu nevzniká univerzálny nárok len kvôli tomu, že ste sa rozhodli zaobstarať si tepelné čerpadlo. Na jej získanie je tiež potrebné  splniť minimálne tieto podmienky:

 

 • Inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu rodinného domu od takzvaného systému CZT (centrálne zásobovanie teplom), alebo k zhoršeniu jeho parametrov v dôsledku používania zariadenia.
 • Čerpadlo je určené na využívanie geotermálnej, hydrotermálnej či aerotermálnej energie, teda jeden z typov: zem-voda, voda-voda, vzduch-voda.
 • Rodinný dom, v ktorom bude namontované, nesmie byť majetkom právnickej osoby, prípadne zapísaný v obchodnom majetku spoločnosti.
 • Rodinný dom, v ktorom bude čerpadlo namontované je mimo Bratislavského kraja.
 • Tepelné čerpadlo má akreditovaný doklad o menovitom tepelnom výkone v priemerných klimatických podmienkach a nízkoteplotnej aplikácii a zároveň jeho vykurovací súčiniteľ (SCOP) spĺňa minimálnu stanovenú hranicu. Musí mať tiež vydané povolenie o zhode. O splnenie týchto podmienok sa postará výrobca.

 

Aká je výška dotácie a na čo ju možno použiť?

 

Medzi oprávnené výdavky spojené so zaobstaraním tepelného čerpadla patria:

 

 • kúpa tepelného čerpadla a komponentov nutných na jeho prevádzku, vrátane zásobníkov vody,
 • montážny materiál a montážne práce,
 • geotermálny vrt pri čerpadle zem-voda,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie čerpadla do prevádzky.

 

Štátna dotácia na zaobstaranie tepelného čerpadla je dostupná v troch rôznych sadzbách. Jej výška závisí predovšetkým od výkonu zariadenia, splnenia podmienok, realizovaných opatrení na zníženie spotreby energie v rodinnom dome a toho, či v oblasti inštalácie je CZT.

 

Uprednostňovaní sú žiadatelia, ktorí realizovali opatrenia na zníženie spotreby energie a žijú v oblastiach, kde nie je CZT.

 

Sadzby sú nasledovné:

 

 • 272 € na kW výkonu, do maximálnej výšky 2 720 € pre žiadateľov bez uprednostnenia.
 • 299 € na kW výkonu, do maximálnej výšky 2 992 € pri realizovaných opatreniach, alebo v oblastiach, kde nie je CZT.
 • 340 € na kW výkonu, do maximálnej výšky 3 400 € pri realizovaných opatreniach a zároveň v oblastiach, kde nie je CZT.

 

Najvyššia štátna dotácia na tepelné čerpadlo ktorú môže žiadateľ získať je 3 400 eur. To za podmienky, že žije v oblasti, kde nie je centrálne zásobovanie teplom a zároveň podnikol viacero protiopatrení na minimalizovanie energetických strát vo svojej domácnosti. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *